Navigace

Obsah

Vyhlášky, zákony, usnesení zastupitelstva


Místní vyhlášky

Název vyhlášky

Účinnost

Veřejná vyhláška Obce Dobrá Voda u Hořic č.2/2013 Územní plán Dobrá Voda u Hořic 11. 9.2013
OZV č.1-2013, kterou se stanoví školský obvod spádové školy ZŠ a MŠ Dobrá Voda u Hořic 12. 6.2013
OZV č.3-2012 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů   1. 1.2013
OZV č.2-2012 o místním poplatku za užívání veřejného prostranství 18.12.2012
OZV č.1-2012 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území obce 18.12.2012
OZV č.3-2010 o místním poplatku ze psů 15.12.2010
Jednací řád zastupitelstva obce 10.11.2010
Vyřizování stížností.doc 26.02.2004
Vyřizování petice.doc 26.02.2004
Vyhláška o místních poplatcích 01.01.2004
Vyhláška o zabezpečení veřejného pořádku ( o povinnostech majitelů psů ).doc 01.02.1995

Důležité zákony

Název normy

Účinnost

zák. č. 106/1999 Sb o svobodném přístupu k informacím

 

zák. č. 128/2000 Sb. o obcích

 

zák. č. 148/1998 Sb. o utajovaných skutečnostech

 

zák. č. 256/1992 Sb. o ochraně osobních údajů

 

zák. č. 71/1967 Sb. o správním řízení

 

zák. č. 40/1964 Sb. občanský zákoník

 

zák. č. 513/1991 Sb. obchodní zákoník

 

 

Usnesení zastupitelstva

2019
Usnesení č.7-2019 zasedání ZO ze dne 13.prosince 2019
Usneseni č.6-2019 zasedání ZO ze dne 4.prosince 2019
Usnesení č.5-2019 zasedání ZO ze dne 9.října 2019
Usnesení č.4-2019 zasedání ZO ze dne 26.srpna 2019
Usnesení č.3-2019 zasedání ZO ze dne 29.května 2019
Usnesení č.2-2019 zasedání ZO ze dne 1.dubna 2019
Usnesení č.1-2019 zasedání ZO ze dne 30.ledna 2019


2018

Usnesení č. 10-2018 ZO ze dne 17.prosince 2018
Usnesení č.9-2018 zasedání ZO ze dne 7.listopadu 2018
USNESENÍ ustavujícího zasedání ZO ze dne 31.října 2018
Usnesení č.8-2018 zasedání ZO ze dne 20.září 2018
Usnesení č.7-2018 zasedání ZO ze dne 6.srpna 2018
Usnesení č.6-2018 zasedání ZO ze dne 16.července 2018
Usnesení č.5-2018 zasedání ZO ze dne 11.června 2018
Usnesení č.4-2018 zasedání ZO ze dne 30.května 2018
Usnesení č.3-2018 zasedání ZO ze dne 11.dubna 2018
Usnesení č.2-2018 zasedání ZO ze dne 12.března 2018
Usnesení č.1-2018 zasedání ZO ze dne 24.ledna 2018

2017
Usnesení č.9-2017 zasedání ZO ze dne 18.října 2017
Usnesení č.7-2017 zasedání ZO ze dne 30.srpna 2017
Usnesení č.6-2017 zasedání ZO ze dne 23.srpna 2017
Usnesení č.5-2017 zasedání ZO ze dne 27.června 2017
Usnesení č.4-2017 zasedání ZO ze dne 31.května 2017
Usnesení č.3-2017 zasedání ZO ze dne 11.dubna 2017
Usnesení č.2-2017 zasedání ZO ze dne 22.února 2017
Usnesení č.1-2017 zasedání ZO ze dne 6.ledna 2017

 

Výroční zprávy

2019 - Výroční zpráva zák. č.106-1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím
2018 - Výroční zpráva zák. č.106-1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím
2017 - Výroční zpráva zák. č.106-1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím
2016 - Výroční zpráva zák. č.106-1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím