Navigace

Obsah

Kanalizace a čistírna odpadních vod

Obec požádala v lednu 2017 o dotaci z OPŽP a čeká na výsledek hodnocení projektů.

 

Územní studie nové bytové zástavby v obci

Probíhá zpracování koncepce.

 

Nová komunikace v Horní Dobré Vodě  / lokalita Prokopovi /

Stavební povolení bylo vydáno v dubnu 2017.

 

Projekt "Oprava vodní nádrže "

Záměrem projektu je upravit starou betonovou požární nádrž do podoby přírodního rybníčku.

Betony budou odstraněny a nahrazeny obsypem zeminy, zpevnění dna a břehů.

Současně s tím je záměrem vybudovat zařízení na potoce umožňující napouštění rybníčku.

Projekt bude dokončen vydáním stavebního povolení - předpoklad 2017.