Navigace

Obsah

Kanalizace a čistírna odpadních vod

Obec získala dotaci z OPŽP. Probíhá kontrola dokladů před vydáním konečného Rozhodnutí o poskytnutí dotace. Realizace začne v roce 2018.

 

Nová komunikace v Horní Dobré Vodě  / lokalita Prokopovi /

Stavební povolení bylo vydáno v dubnu 2017.

 

Projekt "Oprava vodní nádrže "

Záměrem projektu je upravit starou betonovou požární nádrž do podoby přírodního rybníčku.

Betony budou odstraněny a nahrazeny obsypem zeminy, zpevnění dna a břehů.

Současně s tím je záměrem vybudovat zařízení na potoce umožňující napouštění rybníčku.

Projekt bude dokončen vydáním stavebního povolení - předpoklad 2018.