Navigace

Obsah


25.února 2019

Od úterý 26.2. bude pro dopravu uzavřen úsek od R. Mikase ( čp. 108 ) směrem 
k okálům - až k mostu přes Chl. potok.

Zároveň bude probíhat stavba v úseku u Zvonice ( stará hasičárna ) směrem přes potok k čp. 164 ( Dudkovi ).

V Dolní Dobré Vodě probíhají terénní úpravy budoucí komunikace k ČOV a bude instalována postupně technologie.
MAPA OBCE - vyznačené úseky stavby


Informace č.3 - 30.8.2018

Informace č.2 - 10.5.2018

Pracovní úseky na místních komunikacích od 9.4.2018 do 31.7.2018

Informace č.1-2018 ze dne 6. 4.2018

Stavební povolení kanalizace a čov, nakládání s povrchovými vodami