Navigace

Obsah

17.5.2019
Stavba kanalizačních stok a veřejných částí přípojek je po roce dokončena. Na ČOV dodavatel dokončuje montáž technologie. Zbývá vybudovat komunikaci k ČOV a oplocení areálu ČOV. Zároveň probíhá postupný úklid pozemků zasažených stavbou.

Od 27.5.2019 bude uzavřena Horní DV a budou frézovány výkopy v hlavních silnicích včetně všech místních komunikacích s asfaltovým povrchem. Následovat bude jejich asfaltování. Dodavatelem oprav komunikací je firma COLAS a.s., která provádí opravy s ohledem na své závazky na jiných stavbách a určuje sama termín provádění prací. 

UPOZORŇUJEME občany, aby začali budovat kanalizační přípojky na svých pozemcích. Septiky, jímky a domovní ČOV zatím musí fungovat. Novou přípojku tedy před septikem, jímkou či domovní ČOV občané zaslepí a přepojí, jakmile budou vyzváni obecním úřadem ( předpoklad v srpnu ).                                                          Zároveň budou občané povinni vyvézt obsah septiku, jímky či domovní ČOV na ČOV do Hořic a doklad o vyvezení budou předkládat OÚ.

12. 4.2019
UZÁVĚRA OBCE - ZMĚNA AUTOBUSOVÉ DOPRAVY - OPRAVY KOMUNIKACÍ

 

25.2.2019

Od úterý 26.2. bude pro dopravu uzavřen úsek od R. Mikase ( čp. 108 ) směrem 
k okálům - až k mostu přes Chl. potok.

Zároveň bude probíhat stavba v úseku u Zvonice ( stará hasičárna ) směrem přes potok k čp. 164 ( Dudkovi ).

V Dolní Dobré Vodě probíhají terénní úpravy budoucí komunikace k ČOV a bude instalována postupně technologie.
MAPA OBCE - vyznačené úseky stavby


Informace č.3 - 30.8.2018

Informace č.2 - 10.5.2018

Pracovní úseky na místních komunikacích od 9.4.2018 do 31.7.2018

Informace č.1-2018 ze dne 6. 4.2018

Stavební povolení kanalizace a čov, nakládání s povrchovými vodami